Uncategorized

ฟิล์มกันรอยรถยนต์ นครสวรรค์

ฟิล์มกันรอยรถยนต์ นครสวรรค์ จะติดฟิล์มกันรอยรถยนต์ หรือเคลือบแก้วดี ??? ฟิล์มกันรอยรถยนต์ นครสวรรค์ คุณขับรถไปต่างจังหวัดบ่อยไหม ? หากขับรถต่างจังหวัด ด้านหน้ารถมีโอกาสโดนสะเก็ดหินได้เยอะ โดนแล้วก็จะเป็นจุดๆ เม็ดๆ ถ้าติดฟิล์มก็จะช่วยกันรอยจากสะเก็ดหินเหล่านี้ได้สูงถึง 99% สำหรับฟิล์มเกรด TPU และประมาณ 80% สำหรับฟิล์ม TPH สถานที่จอด ชอบโดนนกขี้ใส่ไหม ? ถ้าติดฟิล์ม จะช่วยปกป้องขี้นกจากสีรถได้100% เคลือบแก้วจะช่วยปกป้องได้แต่ไม่นาน หากล้างไม่ทันอาจเกิดรอย ที่จอด มีแมวเดินเพ่นพ่านไปมาไหม ?  ถ้าแมวมาเดินเล่นบนรถ ฟิล์มจะช่วยปกป้องรถจากเท้าของแมวได้ รถสีดำ กังวลเรื่องรอยขนแมวไหม? ฟิล์มจะช่วยปกป้องรอยขนแมวไม่ให้เกิดที่ตัวรถได้ 100% และสำหรับตัวฟิล์มเองนั้น มีคุณสมบัติ Self-healing รอยสามารถหาได้เองเมื่อโดนความร้อนจากแสงแดด ทำให้เกิดรอยได้ยากขึ้นและรักษาง่ายขึ้น รถสีขาวหรือเปล่า ? สำหรับรถสีขาวนั้น ด้วยสภาพมลภาวะในเมืองไทย เมื่อใช้งานไปสักพัก ฟิล์มอาจจะเปลี่ยนสีเล็กน้อย ทั้งฟิล์มเกรด TPU และ TPH ซึ่งหากไม่ใช่รถสีขาวแล้วจะแทบมองไม่ออกด้วยตาเปล่า แต่หากเป็นรถสีขาวจะเห็นว่าสีแตกต่างได้ในจุดที่ติดและไม่ติด หากต้องการปกป้องรถจริงแนะนำให้ติดรอบคันเพื่อให้สีเหมือนกัน …

ฟิล์มกันรอยรถยนต์ นครสวรรค์ Read More »

ฟิล์มกันรอยรถยนต์ สุโขทัย

ฟิล์มกันรอยรถยนต์ สุโขทัย จะติดฟิล์มกันรอยรถยนต์ หรือเคลือบแก้วดี ??? ฟิล์มกันรอยรถยนต์ สุโขทัย คุณขับรถไปต่างจังหวัดบ่อยไหม ? หากขับรถต่างจังหวัด ด้านหน้ารถมีโอกาสโดนสะเก็ดหินได้เยอะ โดนแล้วก็จะเป็นจุดๆ เม็ดๆ ถ้าติดฟิล์มก็จะช่วยกันรอยจากสะเก็ดหินเหล่านี้ได้สูงถึง 99% สำหรับฟิล์มเกรด TPU และประมาณ 80% สำหรับฟิล์ม TPH สถานที่จอด ชอบโดนนกขี้ใส่ไหม ? ถ้าติดฟิล์ม จะช่วยปกป้องขี้นกจากสีรถได้100% เคลือบแก้วจะช่วยปกป้องได้แต่ไม่นาน หากล้างไม่ทันอาจเกิดรอย ที่จอด มีแมวเดินเพ่นพ่านไปมาไหม ?  ถ้าแมวมาเดินเล่นบนรถ ฟิล์มจะช่วยปกป้องรถจากเท้าของแมวได้ รถสีดำ กังวลเรื่องรอยขนแมวไหม? ฟิล์มจะช่วยปกป้องรอยขนแมวไม่ให้เกิดที่ตัวรถได้ 100% และสำหรับตัวฟิล์มเองนั้น มีคุณสมบัติ Self-healing รอยสามารถหาได้เองเมื่อโดนความร้อนจากแสงแดด ทำให้เกิดรอยได้ยากขึ้นและรักษาง่ายขึ้น รถสีขาวหรือเปล่า ? สำหรับรถสีขาวนั้น ด้วยสภาพมลภาวะในเมืองไทย เมื่อใช้งานไปสักพัก ฟิล์มอาจจะเปลี่ยนสีเล็กน้อย ทั้งฟิล์มเกรด TPU และ TPH ซึ่งหากไม่ใช่รถสีขาวแล้วจะแทบมองไม่ออกด้วยตาเปล่า แต่หากเป็นรถสีขาวจะเห็นว่าสีแตกต่างได้ในจุดที่ติดและไม่ติด หากต้องการปกป้องรถจริงแนะนำให้ติดรอบคันเพื่อให้สีเหมือนกัน …

ฟิล์มกันรอยรถยนต์ สุโขทัย Read More »

ฟิล์มกันรอยรถยนต์ ตาก

ฟิล์มกันรอยรถยนต์ ตาก จะติดฟิล์มกันรอยรถยนต์ หรือเคลือบแก้วดี ??? ฟิล์มกันรอยรถยนต์ ตาก คุณขับรถไปต่างจังหวัดบ่อยไหม ? หากขับรถต่างจังหวัด ด้านหน้ารถมีโอกาสโดนสะเก็ดหินได้เยอะ โดนแล้วก็จะเป็นจุดๆ เม็ดๆ ถ้าติดฟิล์มก็จะช่วยกันรอยจากสะเก็ดหินเหล่านี้ได้สูงถึง 99% สำหรับฟิล์มเกรด TPU และประมาณ 80% สำหรับฟิล์ม TPH สถานที่จอด ชอบโดนนกขี้ใส่ไหม ? ถ้าติดฟิล์ม จะช่วยปกป้องขี้นกจากสีรถได้100% เคลือบแก้วจะช่วยปกป้องได้แต่ไม่นาน หากล้างไม่ทันอาจเกิดรอย ที่จอด มีแมวเดินเพ่นพ่านไปมาไหม ?  ถ้าแมวมาเดินเล่นบนรถ ฟิล์มจะช่วยปกป้องรถจากเท้าของแมวได้ รถสีดำ กังวลเรื่องรอยขนแมวไหม? ฟิล์มจะช่วยปกป้องรอยขนแมวไม่ให้เกิดที่ตัวรถได้ 100% และสำหรับตัวฟิล์มเองนั้น มีคุณสมบัติ Self-healing รอยสามารถหาได้เองเมื่อโดนความร้อนจากแสงแดด ทำให้เกิดรอยได้ยากขึ้นและรักษาง่ายขึ้น รถสีขาวหรือเปล่า ? สำหรับรถสีขาวนั้น ด้วยสภาพมลภาวะในเมืองไทย เมื่อใช้งานไปสักพัก ฟิล์มอาจจะเปลี่ยนสีเล็กน้อย ทั้งฟิล์มเกรด TPU และ TPH ซึ่งหากไม่ใช่รถสีขาวแล้วจะแทบมองไม่ออกด้วยตาเปล่า แต่หากเป็นรถสีขาวจะเห็นว่าสีแตกต่างได้ในจุดที่ติดและไม่ติด หากต้องการปกป้องรถจริงแนะนำให้ติดรอบคันเพื่อให้สีเหมือนกัน …

ฟิล์มกันรอยรถยนต์ ตาก Read More »

ฟิล์มกันรอยรถยนต์ พิจิตร

ฟิล์มกันรอยรถยนต์ พิจิตร จะติดฟิล์มกันรอยรถยนต์ หรือเคลือบแก้วดี ??? ฟิล์มกันรอยรถยนต์ พิจิตร คุณขับรถไปต่างจังหวัดบ่อยไหม ? หากขับรถต่างจังหวัด ด้านหน้ารถมีโอกาสโดนสะเก็ดหินได้เยอะ โดนแล้วก็จะเป็นจุดๆ เม็ดๆ ถ้าติดฟิล์มก็จะช่วยกันรอยจากสะเก็ดหินเหล่านี้ได้สูงถึง 99% สำหรับฟิล์มเกรด TPU และประมาณ 80% สำหรับฟิล์ม TPH สถานที่จอด ชอบโดนนกขี้ใส่ไหม ? ถ้าติดฟิล์ม จะช่วยปกป้องขี้นกจากสีรถได้100% เคลือบแก้วจะช่วยปกป้องได้แต่ไม่นาน หากล้างไม่ทันอาจเกิดรอย ที่จอด มีแมวเดินเพ่นพ่านไปมาไหม ?  ถ้าแมวมาเดินเล่นบนรถ ฟิล์มจะช่วยปกป้องรถจากเท้าของแมวได้ รถสีดำ กังวลเรื่องรอยขนแมวไหม? ฟิล์มจะช่วยปกป้องรอยขนแมวไม่ให้เกิดที่ตัวรถได้ 100% และสำหรับตัวฟิล์มเองนั้น มีคุณสมบัติ Self-healing รอยสามารถหาได้เองเมื่อโดนความร้อนจากแสงแดด ทำให้เกิดรอยได้ยากขึ้นและรักษาง่ายขึ้น รถสีขาวหรือเปล่า ? สำหรับรถสีขาวนั้น ด้วยสภาพมลภาวะในเมืองไทย เมื่อใช้งานไปสักพัก ฟิล์มอาจจะเปลี่ยนสีเล็กน้อย ทั้งฟิล์มเกรด TPU และ TPH ซึ่งหากไม่ใช่รถสีขาวแล้วจะแทบมองไม่ออกด้วยตาเปล่า แต่หากเป็นรถสีขาวจะเห็นว่าสีแตกต่างได้ในจุดที่ติดและไม่ติด หากต้องการปกป้องรถจริงแนะนำให้ติดรอบคันเพื่อให้สีเหมือนกัน …

ฟิล์มกันรอยรถยนต์ พิจิตร Read More »

หุ้มเบาะ กำแพงเพชร

เบาะรถยนต์ พิษณุโลก

เบาะรถยนต์ พิษณุโลก “รับหุ้ม เบาะรถยนต์ พิษณุโลก ทุกประเภท รับประกันคุณภาพ มาตรฐานโรงงาน” หุ้มเบาะ กำแพงเพชร ข้อดีในการติดตั้งหุ้มเบาะหนัง ถ้าหากเบาะเดิมคู่ตัวรถเป็นผ้า ซึ่งเป็นวัสดุที่สกปรกได้ง่ายและมีการดูที่ทำความสะอาดที่ค่อนข้างยาก ทั้งยังอมน้ำและสะสมฝุ่น การเปลี่ยนเบาะรถยนต์ให้เป็นหนังได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะปัองกันการสกปรก อาทิเช่น ฝุ่นละอองและคราบอาหารได้เป็นอย่างดี ดูแลรักษางาน ปราศจากกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ต่างๆ เช่น กลิ่นอับชื้น หรือ กลิ่นเหงื่อไคล ทั้งยังเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถอีกด้วย หุ้มเบาะหนังแท้ Previous Next มีความนุ่ม นั่งสบาย ทนทาน หนังแท้มีความยืดหยุ่นสูงทำให้มีความเข้ารูปสูงแนบกับตัวเบาะ จากความชุ่มชื้นของหนังแท้ทำให้ถ่ายเทอากาศได้ดี เมื่อมองจะให้อารมณ์หรูหรา ดูมาตรฐาน มากกว่าหนังชนิดอื่นๆ และ กเคลือบด้วยน้ำยา WATER REPELLENT มีคุณสมบัติกันน้ำ ถ่ายเทอากาศได้ดี อายุการใช้งาน 7-10ปีขึ้น (ขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วการดูแล) การดูแลรักษา ต้องหมั่นทาน้ำยาเคลือบเป็นประจำ ช่วยให้หนังชุ่มชื้น ชะลอการแตกลายงา เพิ่มความเงาให้กับตัวหนังแท้ให้ดูใหม่อยู่เสมอ ตัวอย่างสีหุ้มเบาะหนังแท้ ตัวอย่างสีหนังแท้ หนังเทียม (PU) Previous Next …

เบาะรถยนต์ พิษณุโลก Read More »

หุ้มเบาะ กำแพงเพชร

เบาะรถยนต์ สุโขทัย

เบาะรถยนต์ สุโขทัย “รับหุ้ม เบาะรถยนต์ สุโขทัย ทุกประเภท รับประกันคุณภาพ มาตรฐานโรงงาน” หุ้มเบาะ กำแพงเพชร ข้อดีในการติดตั้งหุ้มเบาะหนัง ถ้าหากเบาะเดิมคู่ตัวรถเป็นผ้า ซึ่งเป็นวัสดุที่สกปรกได้ง่ายและมีการดูที่ทำความสะอาดที่ค่อนข้างยาก ทั้งยังอมน้ำและสะสมฝุ่น การเปลี่ยนเบาะรถยนต์ให้เป็นหนังได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะปัองกันการสกปรก อาทิเช่น ฝุ่นละอองและคราบอาหารได้เป็นอย่างดี ดูแลรักษางาน ปราศจากกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ต่างๆ เช่น กลิ่นอับชื้น หรือ กลิ่นเหงื่อไคล ทั้งยังเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถอีกด้วย หุ้มเบาะหนังแท้ Previous Next มีความนุ่ม นั่งสบาย ทนทาน หนังแท้มีความยืดหยุ่นสูงทำให้มีความเข้ารูปสูงแนบกับตัวเบาะ จากความชุ่มชื้นของหนังแท้ทำให้ถ่ายเทอากาศได้ดี เมื่อมองจะให้อารมณ์หรูหรา ดูมาตรฐาน มากกว่าหนังชนิดอื่นๆ และ กเคลือบด้วยน้ำยา WATER REPELLENT มีคุณสมบัติกันน้ำ ถ่ายเทอากาศได้ดี อายุการใช้งาน 7-10ปีขึ้น (ขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วการดูแล) การดูแลรักษา ต้องหมั่นทาน้ำยาเคลือบเป็นประจำ ช่วยให้หนังชุ่มชื้น ชะลอการแตกลายงา เพิ่มความเงาให้กับตัวหนังแท้ให้ดูใหม่อยู่เสมอ ตัวอย่างสีหุ้มเบาะหนังแท้ ตัวอย่างสีหนังแท้ หนังเทียม (PU) Previous Next …

เบาะรถยนต์ สุโขทัย Read More »

หุ้มเบาะ กำแพงเพชร

เบาะรถยนต์ พิจิตร

เบาะรถยนต์ พิจิตร “รับหุ้ม เบาะรถยนต์ พิจิตร ทุกประเภท รับประกันคุณภาพ มาตรฐานโรงงาน” หุ้มเบาะ กำแพงเพชร ข้อดีในการติดตั้งหุ้มเบาะหนัง ถ้าหากเบาะเดิมคู่ตัวรถเป็นผ้า ซึ่งเป็นวัสดุที่สกปรกได้ง่ายและมีการดูที่ทำความสะอาดที่ค่อนข้างยาก ทั้งยังอมน้ำและสะสมฝุ่น การเปลี่ยนเบาะรถยนต์ให้เป็นหนังได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะปัองกันการสกปรก อาทิเช่น ฝุ่นละอองและคราบอาหารได้เป็นอย่างดี ดูแลรักษางาน ปราศจากกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ต่างๆ เช่น กลิ่นอับชื้น หรือ กลิ่นเหงื่อไคล ทั้งยังเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถอีกด้วย หุ้มเบาะหนังแท้ Previous Next มีความนุ่ม นั่งสบาย ทนทาน หนังแท้มีความยืดหยุ่นสูงทำให้มีความเข้ารูปสูงแนบกับตัวเบาะ จากความชุ่มชื้นของหนังแท้ทำให้ถ่ายเทอากาศได้ดี เมื่อมองจะให้อารมณ์หรูหรา ดูมาตรฐาน มากกว่าหนังชนิดอื่นๆ และ กเคลือบด้วยน้ำยา WATER REPELLENT มีคุณสมบัติกันน้ำ ถ่ายเทอากาศได้ดี อายุการใช้งาน 7-10ปีขึ้น (ขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วการดูแล) การดูแลรักษา ต้องหมั่นทาน้ำยาเคลือบเป็นประจำ ช่วยให้หนังชุ่มชื้น ชะลอการแตกลายงา เพิ่มความเงาให้กับตัวหนังแท้ให้ดูใหม่อยู่เสมอ ตัวอย่างสีหุ้มเบาะหนังแท้ ตัวอย่างสีหนังแท้ หนังเทียม (PU) Previous Next …

เบาะรถยนต์ พิจิตร Read More »

เบาะรถยนต์ ตาก

เบาะรถยนต์ ตาก “รับหุ้ม เบาะรถยนต์ ตาก ทุกประเภท รับประกันคุณภาพ มาตรฐานโรงงาน” หุ้มเบาะ กำแพงเพชร ข้อดีในการติดตั้งหุ้มเบาะหนัง ถ้าหากเบาะเดิมคู่ตัวรถเป็นผ้า ซึ่งเป็นวัสดุที่สกปรกได้ง่ายและมีการดูที่ทำความสะอาดที่ค่อนข้างยาก ทั้งยังอมน้ำและสะสมฝุ่น การเปลี่ยนเบาะรถยนต์ให้เป็นหนังได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะปัองกันการสกปรก อาทิเช่น ฝุ่นละอองและคราบอาหารได้เป็นอย่างดี ดูแลรักษางาน ปราศจากกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ต่างๆ เช่น กลิ่นอับชื้น หรือ กลิ่นเหงื่อไคล ทั้งยังเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถอีกด้วย หุ้มเบาะหนังแท้ Previous Next มีความนุ่ม นั่งสบาย ทนทาน หนังแท้มีความยืดหยุ่นสูงทำให้มีความเข้ารูปสูงแนบกับตัวเบาะ จากความชุ่มชื้นของหนังแท้ทำให้ถ่ายเทอากาศได้ดี เมื่อมองจะให้อารมณ์หรูหรา ดูมาตรฐาน มากกว่าหนังชนิดอื่นๆ และ กเคลือบด้วยน้ำยา WATER REPELLENT มีคุณสมบัติกันน้ำ ถ่ายเทอากาศได้ดี อายุการใช้งาน 7-10ปีขึ้น (ขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วการดูแล) การดูแลรักษา ต้องหมั่นทาน้ำยาเคลือบเป็นประจำ ช่วยให้หนังชุ่มชื้น ชะลอการแตกลายงา เพิ่มความเงาให้กับตัวหนังแท้ให้ดูใหม่อยู่เสมอ ตัวอย่างสีหุ้มเบาะหนังแท้ ตัวอย่างสีหนังแท้ หนังเทียม (PU) Previous Next …

เบาะรถยนต์ ตาก Read More »

จอแอนดรอยด์ตรงรุ่น Toyota yaris ativ

จอแอนดรอยด์ พิษณุโลก

จอแอนดรอยด์ พิษณุโลก ตรงรุ่นไม่เจาะไม่ตัดสาย | ติดรถยนต์ใหญ่เต็มตา | เสียงดี Built in DSP X-over | รับประกันงาน 2ปี จอแอนดรอยด์ พิษณุโลก เเท้ตรงรุ่นไม่ตัดสายไฟ จอ Android ติดรถยนต์ใหญ่เต็มตา จอใหญ่ภาพชัดเสียงเพราะทนทานสุดยอดจอเพดานเเอนดรอยใหญ่เต็มตาเเละหัวหมอนandroidคุณภาพสูงราคาถูก ติดตั้ง มีห้องพักรับรองระหว่างติดตั้ง จอใหญ่เต็มตา แยก 2 หน้าจอได้ อยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้าPassione นำทางด้วย google map วิทยุ Android ไม่ง้อแผ่น สุดยอดจอเเอนดรอยด์คุณภาพสูงใหม่ล่าสุดใหญ่เต็มตาเเละ android แบบติดในรถจอเดิมที่มาจากโรงงาน Pioneer Decar Decar เทคโนโลยีล้ำหน้าคบเครือง สุดยอดจอตรงรุ่นเเอนดรอยด์ล่าสุดใหญ่เต็มตาเเละแบบติดกับรถจอเดิมให้เป็นระบบ android android เเท้ตรงรุ่นไม่ตัดต่อสายไฟรับประกัน 2 ปีติดตั้งพร้อมบริการหลังการขาย  วันนี้เรามารู้จักCore, Rom กับ Ram กันครับ เวลา เลือกซื้อจอ Android จะได้เข้ามากขึ้น.. …

จอแอนดรอยด์ พิษณุโลก Read More »

จอแอนดรอยด์ตรงรุ่น Toyota yaris ativ

จอแอนดรอยด์ สุโขทัย

จอแอนดรอยด์ สุโขทัย ตรงรุ่นไม่เจาะไม่ตัดสาย | ติดรถยนต์ใหญ่เต็มตา | เสียงดี Built in DSP X-over | รับประกันงาน 2ปี จอแอนดรอยด์ สุโขทัย เเท้ตรงรุ่นไม่ตัดสายไฟ จอ Android ติดรถยนต์ใหญ่เต็มตา จอใหญ่ภาพชัดเสียงเพราะทนทานสุดยอดจอเพดานเเอนดรอยใหญ่เต็มตาเเละหัวหมอนandroidคุณภาพสูงราคาถูก ติดตั้ง มีห้องพักรับรองระหว่างติดตั้ง จอใหญ่เต็มตา แยก 2 หน้าจอได้ อยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้าPassione นำทางด้วย google map วิทยุ Android ไม่ง้อแผ่น สุดยอดจอเเอนดรอยด์คุณภาพสูงใหม่ล่าสุดใหญ่เต็มตาเเละ android แบบติดในรถจอเดิมที่มาจากโรงงาน Pioneer Decar Decar เทคโนโลยีล้ำหน้าคบเครือง สุดยอดจอตรงรุ่นเเอนดรอยด์ล่าสุดใหญ่เต็มตาเเละแบบติดกับรถจอเดิมให้เป็นระบบ android android เเท้ตรงรุ่นไม่ตัดต่อสายไฟรับประกัน 2 ปีติดตั้งพร้อมบริการหลังการขาย  วันนี้เรามารู้จักCore, Rom กับ Ram กันครับ เวลา เลือกซื้อจอ Android จะได้เข้ามากขึ้น.. …

จอแอนดรอยด์ สุโขทัย Read More »